Očný lekár – oftalmológ

Očný lekár – oftalmológ
  • vyšetrenie dioptrických chýb a zrakovej ostrosti, vyšetrenie farbocitu
  • predpis receptu na okuliare a kontaktné šošovky
  • aberometria a keratotopografia
  • perimetria (perimetrické vyšetrenie zorného poľa)
  • meranie vnútroočného tlaku s prepočtom na hrúbku rohovky
  • biomikroskopia s foto- a videodokumentáciou
  • vyšetrenie očného pozadia
  • konzultácia a odporúčania lekára
  • aplikácia individuálnych kontaktných šošoviek pre extrémne dioptrie
  • diagnostika a liečba keratokonu