Zrak a šoférovanie: Čo by ste mali vedieť

Zrak a šoférovanie: Čo by ste mali vedieť

 

Aj vy trávite veľa času za volantom? Niet divu, veď individuálna doprava prináša so sebou nezávislosť a mobilitu. Okrem iných faktorov v tom zohráva svoju rolu i zlepšujúca sa ekonomická situácia. Na našich cestách narastá počet áut každým rokom – len počas roka 2017 sa zvýšil počet registrovaných vozidiel o 130 000, z toho v Bratislavskom kraji takmer o 24 000.

Tento trend má však aj negatívny následok: doprava sa zhusťuje a rastúcu tendenciu má aj počet dopravných nehôd.

Mohlo by sa zdať, že hlavnou príčinou vzniku dopravných nehôd je neprimeraná rýchlosť alebo nerešpektovanie dopravných značiek. Avšak podľa štatistík Prezídia Policajného zboru SR najčastejším dôvodom dopravných nehôd, bez ohľadu na ich závažnosť, je porušenie povinnosti vodiča. Za porušenie povinnosti vodiča sa považuje nevenovanie sa vedeniu vozidla, neopatrnosť a znížená spôsobilosť vodiča viesť vozidlo.

Zákon stanovuje pravidlá a podmienky, ktoré musí dodržať každý vodič na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla patrí do kompetencie všeobecného lekára. Ten v prípade podozrenia na obmedzenú spôsobilosť môže odoslať žiadateľa, resp. držiteľa vodičského preukazu do špecializovanej ambulancie alebo podať návrh na obmedzenie vodičského oprávnenia adresovaný na dopravný inšpektorát.

Vodiči z uvedených dôvodov navštevujú najčastejšie oftalmologickú ambulanciu, kde príslušný očný lekár vyhodnocuje splnenie noriem stanovených pre choroby, chyby a stav zraku.

Zákonne stanovené podmienky na zrak sú pre bežného vodiča pomerne mierne. Aby ste mohli šoférovať, musí vaša zraková ostrosť binokulárne (oboma očami) dosahovať hodnoty minimálne 0,5. Ak používate len jedno oko (monokulus alebo tupozrakosť), musíte vidieť zdravým okom minimálne na 0,6.

Prísnejšie pravidlá platia pre vodičov z povolania, ktorí musia mať v prvom rade normálne binokulárne videnie. Lepším okom musí takýto vodič vidieť minimálne na 0,8, horším na 0,5. Šofér z povolania však nesmie nosiť dioptrie väčšie ako ±6D a zraková ostrosť oka bez korekcie (okuliare, kontaktné šošovky) musí byť aspoň 0,05. Vodiči z povolania tiež musia podstúpiť vyšetrenie zorného poľa na perimetri. Minimálne požadovaný rozsah zorného poľa je 120° horizontálne a 90° vertikálne.

V prípade poruchy očných svalov, šeroslepoty, závažnej poruchy farbocitu či monokulu môžete vlastniť vodičské oprávnenie len na základe záverov odborného vyšetrenia.

Ako sú však na tom vodiči v skutočnosti? Na jednej strane síce máme zákony na ochranu bezpečnosti a životov na cestách, no na druhej strane je realita. A tá je aj podľa našej praxe plná nezodpovedných vodičov, ktorí zanedbávajú pravidelné prehliadky zraku. Mnohokrát je to i z nevedomosti. Aj nás, vyšetrujúci personál, veľakrát sebavedome presvedčovali: Vidím ako orol! No v skutočnosti to bolo veľmi ďaleko od pravdy. Refrakcia a potrebná dioptrická korekcia sa menia a vyvíjajú celý život. Pri postupnom zhoršovaní zraku si takto vodič vôbec nemusí uvedomiť, že vidí čoraz horšie.

Zrak tiež ovplyvňujú nenápadne nastupujúce degeneratívne procesy a očné choroby, najčastejšie vyvíjajúca sa katarakta, glaukóm, diabetické zmeny očného pozadia a makulárna degenerácia. Ide o pomerne závažné ochorenia, preto sú včasná diagnostika, liečba a pravidelné kontroly kľúčom k zachovaniu zraku ako takého.

V roku 2017 odštartoval v Českej republike projekt zameraný na osvetu týkajúcu sa nutnosti korekcie zraku pre motoristov. Partnermi projektu sú Autoklub ČR, BESIP (oddelenie Bezpečnosti silničního provozu Ministerstva dopravy), Policie ČR a Carl Zeiss ČR. V rámci projektu sa meral zrak vodičom na území Českej a Slovenskej republiky. Väčšina vodičov zapojených do testovania bolo presvedčených, že vidí dobre. V skutočnosti však nemalo zrak alebo korekciu v poriadku 75% vodičov, a ohromujúcich 8% vodičov malo taký zlý zrak, že by vôbec nemali sadať za volant!

Pamätajte si: Dobrá zraková ostrosť spolu s normálnym binokulárnom videním zlepšujú a zrýchľujú odhad vzdialenosti a skracujú reakčnú dobu. Majú preto priamy vplyv na vašu bezpečnosť, ako i bezpečnosť vašich spolucestujúcich.

 

Pomôžte zvýšiť celkovú bezpečnosť na cestách a príďte si dať skontrolovať svoj zrak k vášmu očnému špecialistovi v Zeiss Vision Center.

 

Zdroje:

https://www.minv.sk/?celkovy-pocet-evidovanych-vozidiel-v-sr

https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/dopravna_policia/dn/prezentacie_dbs_2014_2015_a_2016/2017/Vyhodnotenie%20DBS%20za%20rok%202017%20-%20predbezna%20ISDN%2004.%2001.%202017.pdf

http://www.solen.sk/pdf/a96cd50a24dad17e28ef13ebcf367d60.pdf

http://www.ecoo.info/wp-content/uploads/2017/01/Visual-Standards-for-Driving-in-Europe-Consensus-Paper-January-2017….pdf

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-8/znenie-20170101#prilohy

http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast0700.pdf

https://slepivrazi.cz/#1491250786817-d56220af-92f6

http://www.pointsdevue.com/article/proper-visual-correction-and-safe-driving-evidence-based-relationship#tab1